Pharmaceutical products

00

Номер: 52592

Страна: Болгария

Источник: TED

Зарегиструйтесь

Поделиться:

Ссылка на первоисточник

Для просмотра ссылки на первоисточник Вам надо зарегистрироваться

Дата публикации


00-00-0000

Описание


 1. Section I
  1. Name and addresses
   УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД
   ул. „Бяло море“ № 8
   София
   1527
   Bulgaria
   Telephone: +359 29432106
   E-mail: dogovori@isul.eu
   Fax: +359 29432279
   NUTS code: BG411
  2. Type of the contracting authority:
   Other type: възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
  3. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД“.


   2. Main CPV code:
    33600000, 33610000, 33620000, 33670000, 33660000, 33650000, 33652200, 33662100, 33692000, 33632100, 33616000, 33696800, 33600000, 33692000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Обхватът на поръчката е доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД съгласно Техническа спецификация, която се състои от 11 обособени позиции, всяка от които съдържа различен брой номенклатурни единици, посочени в Раздел ІІ.2) на Обявлението. Всеки участник има право да представи оферта за 1, за повече от 1 или за всички обособени позиции. Възложителят предвижда възможност за представяне на оферти за част от номенклатурните единици от всяка обособена позиция.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 1 038 397.29 BGN
  2. Description
   1. Title:

    Храносмилателна система и метаболизъм


   2. Additional CPV code(s):
    33610000
   3. Place of performance:
    NUTS code: BG411
    Main site or place of performance:

    Гр. София-1527, ул. „Бяло море“ № 8, отдел „Болнична аптека“.


   4. Description of the procurement:

    Обособена позиция № 1, включва 20 номенклатурни единици.


   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
   9. Title:

    Сърдечно-съдова система


   10. Additional CPV code(s):
    33620000
   11. Place of performance:
    NUTS code: BG411
    Main site or place of performance:

    Гр. София-1527, ул. „Бяло море“ № 8, отдел „Болнична аптека“.


   12. Description of the procurement:

    Обособена позиция № 2, включва 71 номенклатурни единици.


   13. Award criteria:
   14. Information about options:
    Options: no
   15. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   16. Additional information:
   17. Title:

    Дихателна система


   18. Additional CPV code(s):
    33670000
   19. Place of performance:
    NUTS code: BG411
    Main site or place of performance:

    Гр. София-1527, ул. „Бяло море“ № 8, отдел „Болнична аптека“.


   20. Description of the procurement:

    Обособена позиция № 1, включва 7 номенклатурни единици.


   21. Award criteria:
   22. Information about options:
    Options: no
   23. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   24. Additional information:
   25. Title:

    Централна и периферна нервна система


   26. Additional CPV code(s):
    33660000
   27. Place of performance:
    NUTS code: BG411
    Main site or place of performance:

    Гр. София-1527, ул. „Бяло море“ № 8, отдел „Болнична аптека“.


   28. Description of the procurement:

    Обособена позиция № 4, включва 55 номенклатурни единици.


   29. Award criteria:
   30. Information about options:
    Options: no
   31. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   32. Additional information:
   33. Title:

    Антиинфекциозни средства


   34. Additional CPV code(s):
    33650000
   35. Place of performance:
    NUTS code: BG411
    Main site or place of performance:

    Гр. София-1527, ул. „Бяло море“ № 8, отдел „Болнична аптека“.


   36. Description of the procurement:

    Обособена позиция № 5, включва 61 номенклатурни единици.


   37. Award criteria:
   38. Information about options:
    Options: no
   39. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   40. Additional information:
   41. Title:

    Ендокринна система


   42. Additional CPV code(s):
    33652200
   43. Place of performance:
    NUTS code: BG411
    Main site or place of performance:

    Гр. София-1527, ул. „Бяло море“ № 8, отдел „Болнична аптека“.


   44. Description of the procurement:

    Обособена позиция № 6, включва 31 номенклатурни единици.


   45. Award criteria:
   46. Information about options:
    Options: no
   47. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   48. Additional information:
   49. Title:

    Офталмология


   50. Additional CPV code(s):
    33662100
   51. Place of performance:
    NUTS code: BG411
    Main site or place of performance:

    Гр. София-1527, ул. „Бяло море“ № 8, отдел „Болнична аптека“.


   52. Description of the procurement:

    Обособена позиция № 7, включва 11 номенклатурни единици.


   53. Award criteria:
   54. Information about options:
    Options: no
   55. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   56. Additional information:
   57. Title:

    Разтвори за интравенозно приложение и лечебно хранене


   58. Additional CPV code(s):
    33692000
   59. Place of performance:
    NUTS code: BG411
    Main site or place of performance:

    Гр. София-1527, ул. „Бяло море“ № 8, отдел „Болнична аптека“.


   60. Description of the procurement:

    Обособена позиция № 8, включва 39 номенклатурни единици.


   61. Award criteria:
   62. Information about options:
    Options: no
   63. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   64. Additional information:
   65. Title:

    Други лекарствени продукти


   66. Additional CPV code(s):
    33632100, 33616000, 33696800
   67. Place of performance:
    NUTS code: BG411
    Main site or place of performance:

    Гр. София-1527, ул. „Бяло море“ № 8, отдел „Болнична аптека“.


   68. Description of the procurement:

    Обособена позиция № 9, включва 24 номенклатурни единици.


   69. Award criteria:
   70. Information about options:
    Options: no
   71. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   72. Additional information:
   73. Title:

    Лекарствени продукти извън позитивен лекарствен списък


   74. Additional CPV code(s):
    33600000
   75. Place of performance:
    NUTS code: BG411
    Main site or place of performance:

    Гр. София-1527, ул. „Бяло море“ № 8, отдел „Болнична аптека“.


   76. Description of the procurement:

    Обособена позиция № 10, включва 137 номенклатурни единици.


   77. Award criteria:
   78. Information about options:
    Options: no
   79. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   80. Additional information:
   81. Title:

    Рецептури извън позитивен лекарствен списък


   82. Additional CPV code(s):
    33692000
   83. Place of performance:
    NUTS code: BG411
    Main site or place of performance:

    Гр. София-1527, ул. „Бяло море“ № 8, отдел „Болнична аптека“.


   84. Description of the procurement:

    Обособена позиция № 11, включва 19 номенклатурни единици.


   85. Award criteria:
   86. Information about options:
    Options: no
   87. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   88. Additional information:
 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2016/S 209-377937
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Contract No: 19
   Lot No: 11
   Title:

   Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД


  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2017-01-20
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 15
    Number of tenders received from SMEs: 12
    Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
    Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
    Number of tenders received by electronic means: 0
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    „Булмар МЛ“ ООД
    131148628
    ул. „Пирин“ № 32
    София
    1618
    Bulgaria
    Telephone: +259 28501050
    E-mail: office@bulmarml.bg
    Fax: +359 28558543
    NUTS code: BG411
    The contractor is an SME: yes
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

    Total value of the contract/lot: 31 200.00 BGN
   5. Information about subcontracting:

    Contract No: 20
    Lot No: 9
    Title:

    Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД


   6. Award of contract
    1. Date of conclusion of the contract: 2017-01-20
    2. Information about tenders:
     Number of tenders received: 15
     Number of tenders received from SMEs: 12
     Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
     Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
     Number of tenders received by electronic means: 0
     The contract has been awarded to a group of economic operators: no
    3. Name and address of the contractor:
     „Маримпекс — 7“ ЕООД
     130489377
     бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54
     София
     1612
     Bulgaria
     Telephone: +359 29532561
     E-mail: office@marimpex7.bg
     Fax: +359 29525821
     NUTS code: BG411
     The contractor is an SME: yes
    4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

     Total value of the contract/lot: 49 900.00 BGN
    5. Information about subcontracting:

     Contract No: 21
     Lot No: 6
     Title:

     Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД


    6. Award of contract
     1. Date of conclusion of the contract: 2017-01-20
     2. Information about tenders:
      Number of tenders received: 15
      Number of tenders received from SMEs: 12
      Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
      Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
      Number of tenders received by electronic means: 0
      The contract has been awarded to a group of economic operators: no
     3. Name and address of the contractor:
      „Новимед Фарма“ ЕООД
      201098775
      жк. „Манастирски ливади — Б“, бл. 65, ет. 2, сграда „Евроцентър“
      София
      1404
      Bulgaria
      Telephone: +359 24219069
      E-mail: novimed@inet.bg
      Fax: +359 28548144
      NUTS code: BG411
      The contractor is an SME: no
     4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

      Total value of the contract/lot: 19 248.33 BGN
     5. Information about subcontracting:

      Contract No: 22
      Lot No: 3
      Title:

      Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД


     6. Award of contract
      1. Date of conclusion of the contract: 2017-01-20
      2. Information about tenders:
       Number of tenders received: 15
       Number of tenders received from SMEs: 12
       Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
       Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
       Number of tenders received by electronic means: 0
       The contract has been awarded to a group of economic operators: no
      3. Name and address of the contractor:
       „Търговска Лига Национален Аптечен Център“АД
       030276307
       бул. „Г. М. Димитров“ № 1
       Софияч
       1172
       Bulgaria
       Telephone: +359 29603780
       E-mail: d.zaloznaya.hq@comleague.com
       Fax: +359 29624127
       NUTS code: BG411
       The contractor is an SME: yes
      4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

       Total value of the contract/lot: 94 163.48 BGN
      5. Information about subcontracting:

       Contract No: 23
       Lot No: 5
       Title:

       Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД


      6. Award of contract
       1. Date of conclusion of the contract: 2017-01-20
       2. Information about tenders:
        Number of tenders received: 15
        Number of tenders received from SMEs: 12
        Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
        Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
        Number of tenders received by electronic means: 0
        The contract has been awarded to a group of economic operators: no
       3. Name and address of the contractor:
        „Про Фармация“ ЕООД
        131249698
        бул. „Инж. Иван Иванов“ № 70 Б
        София
        1303
        Bulgaria
        Telephone: +359 29718005
        E-mail: propharmacia@abv.bg
        Fax: +359 29718007
        NUTS code: BG411
        The contractor is an SME: yes
       4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

        Total value of the contract/lot: 5 895.83 BGN
       5. Information about subcontracting:

        Contract No: 24
        Lot No: 6
        Title:

        Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД


       6. Award of contract
        1. Date of conclusion of the contract: 2017-01-20
        2. Information about tenders:
         Number of tenders received: 15
         Number of tenders received from SMEs: 12
         Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
         Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
         Number of tenders received by electronic means: 0
         The contract has been awarded to a group of economic operators: no
        3. Name and address of the contractor:
         „Химимпорт фарма“ АД
         131181471
         ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1
         София
         1000
         Bulgaria
         Telephone: +359 28622835
         E-mail: n.tsankova@chimimportpharma.bg
         Fax: +359 28622838
         NUTS code: BG411
         The contractor is an SME: yes
        4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

         Total value of the contract/lot: 252 610.00 BGN
        5. Information about subcontracting:

         Contract No: 26
         Lot No: 9
         Title:

         Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД


        6. Award of contract
         1. Date of conclusion of the contract: 2017-01-20
         2. Information about tenders:
          Number of tenders received: 15
          Number of tenders received from SMEs: 12
          Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
          Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
          Number of tenders received by electronic means: 0
          The contract has been awarded to a group of economic operators: no
         3. Name and address of the contractor:
          „Диагностик Имиджинг“ ООД
          130099103
          ул. „Каймакчалан“ № 1
          София
          1505
          Bulgaria
          Telephone: +359 29442290
          E-mail: dimaging@meddimage.com
          Fax: +359 29442916
          NUTS code: BG411
          The contractor is an SME: yes
         4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

          Total value of the contract/lot: 137 033.33 BGN
         5. Information about subcontracting:

          Contract No: 27
          Lot No: 8
          Title:

          Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД


         6. Award of contract
          1. Date of conclusion of the contract: 2017-01-20
          2. Information about tenders:
           Number of tenders received: 15
           Number of tenders received from SMEs: 12
           Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
           Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
           Number of tenders received by electronic means: 0
           The contract has been awarded to a group of economic operators: no
          3. Name and address of the contractor:
           „Б. Браун Медикал“ ЕООД
           175016820
           бул.„Андрей Ляпчев“ № 66
           София
           1799
           Bulgaria
           Telephone: +359 28076740
           E-mail: petranka.yancheva@bbraun.com
           Fax: +359 29753999
           NUTS code: BG411
           The contractor is an SME: yes
          4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

           Total value of the contract/lot: 133 876.83 BGN
          5. Information about subcontracting:

           Contract No: 28
           Lot No: 7
           Title:

           Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД


          6. Award of contract
           1. Date of conclusion of the contract: 2017-01-20
           2. Information about tenders:
            Number of tenders received: 15
            Number of tenders received from SMEs: 12
            Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
            Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
            Number of tenders received by electronic means: 0
            The contract has been awarded to a group of economic operators: no
           3. Name and address of the contractor:
            „Фаркол“ АД
            102227154
            ул. „Сан Стефано“ № 28
            Бургас
            8000
            Bulgaria
            Telephone: +359 56851721
            E-mail: farkol@farkol.bg
            Fax: +359 56851721
            NUTS code: BG341
            The contractor is an SME: yes
           4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

            Total value of the contract/lot: 50 294.29 BGN
           5. Information about subcontracting:

            Contract No: 29
            Lot No: 5
            Title:

            Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД


           6. Award of contract
            1. Date of conclusion of the contract: 2017-01-20
            2. Information about tenders:
             Number of tenders received: 15
             Number of tenders received from SMEs: 12
             Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
             Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
             Number of tenders received by electronic means: 0
             The contract has been awarded to a group of economic operators: no
            3. Name and address of the contractor:
             „Медофарма“ ЕООД
             121578346
             ж.к. Младост 1, бл. 38Б
             София
             1786
             Bulgaria
             Telephone: +359 29743709
             E-mail: ivailo.ganev@medochemie.com
             Fax: +359 29743708
             NUTS code: BG411
             The contractor is an SME: yes
            4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

             Total value of the contract/lot: 264 175.20 BGN
            5. Information about subcontracting:

          7. Section VI
           1. Additional information

            Дог. 19 — об. поз. 11 н. ед. 7, 16, 17.

            дог. 20 — об. поз. 5 н. ед. 45 и об. поз. 9 н. ед. 14, 15, 16.

            дог. 21 — об. поз. 6 н. ед. 28.

            дог. 22 — об. поз. 2 н. ед. 3, 5, 7, 18, 24, 25, 26, 30, об. поз. 3 н. ед. 2, об. поз. 5 н. ед. 13, 22, 40, 42, об. поз. 8 н. ед. 1 и об. поз. 10 н. ед. 15, 21.

            дог. 23 — об. поз. 1 н. ед. 18 и об. поз. 5 н. ед. 32.

            дог. 24 — об. поз. 6 н. ед. 25, 26, 27, 29, 30, 31.

            дог. 26 — об. поз. 9 н. ед. 19, 20, 21, 22.

            дог. 27 — об. поз. 4 н. ед. 42, об. поз. 5 н. ед. 24, 51, 60, об. поз. 8 н. ед. 12, 15, 28, 29, 30 и об. поз. 10 н. ед. 42, 43, 44, 57.

            дог. 28 — об. поз. 5 н. ед. 61, об. поз. 7 н. ед. 3, 10, об. поз. 8 н. ед. 35, об. поз. 10 н. ед. 10, 89, 107 и об. поз. 11 н. ед. 6, 14, 15.

            дог. 29 — об. поз. 5 н. ед. 6, 8, 9, 14, 15, 16.


           2. Procedures for review
            1. Review body
             Комисия за защита на конкуренцията
             бул. „Витоша“ № 18
             София
             1000
             Bulgaria
             Telephone: +359 29884070
             E-mail: cpcadmin@cpc.bg
             Fax: +359 29807315
            2. Body responsible for mediation procedures

            3. Service from which information about the review procedure may be obtained

             Чл. 197 от ЗОП.



           3. Date of dispatch of this notice
            2017-02-09