МБАЛ „Св. Иван Рилски — Разград“ АД: Тендеры


E-mail: mbal@bogytec.com
Телефон: +359 879110378 / 899859405
Страна: Болгария
Город: Разград
Адрес: МБАЛ „Св. Иван Рилски — Разград“ АД
116503980
ул. „Коста Петров“ № 2
Разград
7200
Bulgaria
Лице за контакт: 7200
Телефон: +359 879110378 / 899859405
Електронна поща: mbal@bogytec.com
Факс: +359 84629765
код NUTS: BG324
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mbal-razgrad.com
Адрес на профила на купувача: http://www.mbal-razgrad.com/website/index.php/public-auctions
всего: 2
28 сен

Номер: 4523439

Страна: Болгария

Источник: TED

11 фев

Номер: 1200

Страна: Болгария

Источник: TED