Държавно предприятие — Ръководство на въздушното движение: Тендеры

E-mail: http://www.pavlina.staykova@atsa.bg
Телефон: +359 29371717
Страна: Болгария
Город: София
Адрес: Държавно предприятие — Ръководство на въздушното движение
000697179
бул. „Брюксел“ № 1
София
1540
Bulgaria
Място/места за контакт: 1540
На вниманието на: Павлина Стайкова
Телефон: +359 29371717
Адрес за електронна поща: http://www.pavlina.staykova@atsa.bg
Факс: +359 29803864
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.bulatsa.com
Адрес на профила на купувача: http://www.bulatsa.com/обществени-поръчки/обществени-поръчки-по-зоп
Електронен достъп до информация: http://www.bulatsa.com/profil-na-kupuvacha/proc_397.html

Контракты: 5
тендеры: 1
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 1