Център за спешна медицинска помощ — Кърджали: Тендеры


E-mail: csmpkardjali@mail.bg
Телефон: +359 36165940
Страна: Болгария
Город: Кърджали
Адрес: Център за спешна медицинска помощ — Кърджали
818035874
бул. „Беломорски“ № 53
Кърджали
6600
Bulgaria
Лице за контакт: 6600
Телефон: +359 36165940
Електронна поща: csmpkardjali@mail.bg
Факс: +359 36165940
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.csmpkardjali.info
Адрес на профила на купувача: https://sop.bg/csmpkardjali-354/
всего: 3
13 июн

Номер: 10381634

Страна: Болгария

Источник: TED