Construction work for water and sewage pipelines

Зарегиструйтесь

Поделиться:

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Община Гълъбово
   бул. „Република“ № 48
   Гълъбово
   6280
   Bulgaria
   Telephone: +359 41868901
   E-mail: stoianov.sekretar@gmail.com
   Fax: +359 41864194
  2. Joint procurement
  3. Communication

   Additional information can be obtained from
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Главан, община Гълъбово


   2. Main CPV code:
    45231300
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Предмета на поръчката включва строително монтажни работи (СМР), във връзка цялостна реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа на територията на с. Главан, община Гълъбово с обща дължина 27 839 м. Реконструкцията включва подмяна на съществуващата водопроводна мрежа от етернитови и стоманени тръби с полиетиленови тръби с висока плътност /ПЕВП/, отговарящи на съвременните хигиенни и технически изисквания.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
  2. Description
 1. Additional information
 2. Date of dispatch of this notice
  2017-12-28
 3. Original notice reference
  2017/S 240-497533
 1. Information to be changed or added
  1. Text to be corrected in the original notice
   Section number: III.2.2
   Place of text to be modified: III.2.2
   Instead of:

   При подписване на договора избрания изпълнител представя документ за внесена гаранция за изпълнение под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС.


   Read:

   При подписване на договора избрания изпълнител представя документ за внесена гаранция за изпълнение под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС.


   Section number: IV.2.2
   Place of text to be modified: IV.2.2
   Section number: IV.2.7
   Place of text to be modified: IV.2.7
  2. Other additional information

   Във връзка с допусната техническа грешка, към електронната преписка на обществената поръчка в профила на купувача се публикува, нова актуална методика за оценка на офертите с показатели съответстващи на посочените в обявлението за обществената поръчка.

   Към електронната преписка на обществената поръчка в профила на купувача се публикува инвестиционен проект за реконструкция на водопроводна мрежа на с. Главан.

   Във връзка с направените промени и допълнителна информация, към електронната преписка на обществената поръкча в профила на купувача заедно настоящото решение се публикуват следните документи:

   — Документация за участие — променена в частта й по т. 10.2 от раздел X,

   — Проект на договор — променен в частта му по чл. 9 от раздел „Гаранция за изпълнение“,

   — Инвестиционен проект за реконструкция на водопроводна мрежа на с. Главан.Еще тендеры из страны Болгария за этот срок

Construction work Источник: TED

Construction work Источник: TED

Public road transport services Источник: TED

Bearings Источник: TED

Lubricating oils and lubricating agents Источник: TED