Electrical services

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Болгария
Язык: EN BG
Заказчик: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
Номер: 7033226
Дата публикации: 12-01-2018
Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: Electrical services

Описание

12/01/2018    S8    - - Services - Modification of a contract/concession during its term - Open procedure 

Bulgaria-Sofia: Electrical services

2018/S 008-014661

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
„ChEZ Razpredelenie Balgariya“ AD
130277958
bul. „Tsarigradsko shose“ No. 159
Sofiya
1784
Bulgaria
Contact person: Stefan Ivanov
Telephone: +359 28958853
E-mail: stefan.ivanov@cez.bg
Fax: +359 28272171
NUTS code: BG411

Internet address(es):

Main address: http://www.cez-rp.bg/bg/home.html

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20808&mainmenu=false

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Извършване на прекъсване и възстановяване на захранването с електрическа енергия на потребителите, присъединени към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Reference number: РРS 17-050
II.1.2)Main CPV code
71314100
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.1)Title:

Изв. на прекъсв. и възст. на ел. захранв. на потреб., прис. към ел. разпр. мрежа — на територията на оперативни центрове (ОЦ) Кюстендил и Дупница на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG415
Main site or place of performance:

На лицензионната територия на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД — оперативни центрове Кюстендил и Дупница.

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Извършване на прекъсване и възстановяване на електрозахранването на потребителите, присъединени към електроразпределителната мрежа — на територията на оперативни центрове (ОЦ) Кюстендил и Дупница на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Месечни количества на прекъсванията — 264 броя, като същите са приблизителни и ориентировъчни.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 48
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2017/S 221-460162

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 17-460
Lot No: 10
Title:

Изв. на прекъсв. и възст. на ел. захранв. на потреб., прис. към ел. разпр. мрежа — на територията на оперативни центрове (ОЦ) Кюстендил и Дупница на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
17/10/2017
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
„ВАК-02“ ООД
131008947
ул. „Христо Йончев“ № 7А
Самоков
2000
Bulgaria
Telephone: +359 29785455
E-mail: office@vak-02.com
Fax: +359 29928454
NUTS code: BG412
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 418 176.00 BGN

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address:http://www.cpc.bg

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 196 от ЗОП и следващите.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/01/2018

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
71314100
VII.1.2)Additional CPV code(s)
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: BG415
Main site or place of performance:

Територията съгласно лицензията за разпределение на електрическа енергия на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД — оперативни центрове Кюстендил и Дупница.

VII.1.4)Description of the procurement:

Извършване на прекъсване и възстановяване на електрозахранването на потребителите, присъединени към електроразпределителната мрежа — на територията на оперативни центрове (ОЦ) Кюстендил и Дупница на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Месечни количества на прекъсванията — 264 броя, като същите са приблизителни и ориентировъчни.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 48
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 273 968.64 BGN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
„ВАК-02“ ООД
131008947
ул. „Христо Йончев“ № 7А
Самоков
2000
Bulgaria
Telephone: +359 29785455
E-mail: office@vak-02.com
Fax: +359 29928454
NUTS code: BG412
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Естеството на поръчката остава непроменен, има намаляване на стойността на договора на основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД приема предложението на Изпълнителя за намаляване на единичните цени на договора, тъй като го намира за съответстващо на действителната икономическа обстановка в страната и счита, че в настоящия случай са налице предпоставките за изменение на договора на основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 418 176.00 BGN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 273 968.64 BGN

Direct links

HTML
PDF
XML

Еще тендеры из страны Болгария за этот срок

Electrical services Источник: TED

Repair and maintenance services of boilers Источник: TED

Repair and maintenance services of boilers Источник: TED

Repair and maintenance services of boilers Источник: TED

Repair and maintenance services of valves Источник: TED